Ventura Future
Miláno, Itálie

17-22 dubna 2018

Projekt Ne-Ro se zabývá ekologickými dopady vyplývajícími z těžby břidlice. Studenti průmyslového designu vyvinuli produkty vyrobené z experimentálního geopolymeru břidlice pro pěstování, zpracování a skladování jídel domácí výroby.

Ateliér Průmyslový design

O projektu

Projekt Ne-Ro se zabývá minimalizací ekologické zátěže vzniklé v důsledku povrchové i hlubinné těžby břidlice a jejího následného zpracování, při kterém je generována odpadní břidličná frakce. Ta se hromadí na haldách v blízkosti lomů převážně v chráněných oblastech. Cílem projektu je odstranění těchto hald prostřednictvím uplatnění frakce při výrobě produktů určených do domácností, tematicky zaměřených na pěstitelství a chovatelství.

Na projektu Ne-Ro ateliéru Průmyslový design se podíleli studenti z dalších ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, stejně jako přední odborníci z výzkumných institucí zaměřených na vývoj materiálů. Z velkého množství pokusných vzorků byly vyselektovány dva nejvhodnější kompozitní materiály – reaglomerovaná břidličná frakce a filament s příměsí břidličného prachu pro 3D tisk. Obě technologie se vhodně doplňují svými fyzikálními vlastnostmi a umožnily vznik různorodé kolekce pěstitelských a chovatelských produktů. Současně jsou kladeny vysoké nároky na další znovuzpracovatelnost použitých materiálů vyvinutých přímo pro projekt Ne-Ro.

O ateliéruExpozice

Materiál

Výjimečnost materiálu potvrzuje jeho první použití v oblasti produktového designu vůbec. Jde o inovaci, na které se dlouhodobě podíleli jak studenti, tak i renomovaní odborníci. Po nespočtu hodin experimentování a vyvíjení strávených v dílnách se jim nakonec podařilo najít způsob, jak materiál formovat, zpracovávat a upravovat.

 • Vedoucí projektu
  MgA. Martin Surman, ArtD.
 • Koordinátor projektu
  MgA. Ondřej Puchta
 • Vedoucí produkce
  MgA. Martin Mikeš
 • Production Supervisor
  doc. ak. soch. Ferdinand Chrenka
 • Mladší koordinátorky
  Alena Konečná
 • Mladší koordinátorky
  Klára Nemečková
 • Design expozice
  Lukáš Jakóbek
 • Grafický design
  Lenka Vomáčková
 • Fotografie
  Marie Zdráhalová
 • Audiovizuální tvorba
  Daniel Trögler
 • Audiovizuální tvorba
  Jakub Babica
 • Marketingové komunikace
  Soňa Šnircová
 • Marketingové komunikace
  Tereza Vlčáková
 • Odborní poradci
  Dr. Ing. Petr Antoš, Ph. D., EUR ING, EurChem
  Ing. Jan Urbánek
  Ing. Roman Slavík Ph.D.
  Ing. Radmila Horáková
  Josef Doleček
 • Web
  MgA. Vanda Miškechová